Tietosuojaseloste, päivitetty 23.09.2019

 

Tämä seloste kertoo EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan edellyttämiä periaatteita henkilötiedoista, joita käsittelemme accurateaccounting.fi -verkkosivujemme kautta saamiimme tarjouspyyntöihin sekä työnhakijoiden yhteydenottopyyntöihin liittyen.

Accurate Accounting Oy noudattaa menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietojen keräämisen perusteet ja sen mihin kerättyjä tietoja käytetään.

Voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta, jotta verkkosivujemme käyttäjät, potentiaaliset uudet asiakkaat ja työnhakijat ovat aina tietoisia, miten heidän tietojaan käsitellään. Voimassa oleva ja soveltuva tietosuojaseloste on saatavilla verkkosivuiltamme.

 

Rekisteriseloste

1.      Rekisterinpitäjä

Accurate Accounting Oy
Y-tunnus: 1897303-8
Osoite: Itsehallintokuja 6  02600 Espoo
Puhelin: 050 409 3742
Sähköposti: info@accurateaccounting.fi

2.      Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Antti Ahti
Osoite: Itsehallintokuja 6  02600 Espoo
Puhelin: 050 409 3742
Sähköposti: info@accurateaccounting.fi

3.      Rekisterien nimet

Accurate Accountingin asiakas- ja markkinointirekisteri sekä työnhakijoiden henkilötietorekisteri.

4.      Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Asiakas- ja markkinointirekisteri
Rekisteriä ylläpidetään Rekisterinpitäjän palveluiden kuten taloushallintopalveluiden toteutukseen sekä palveluiden tarjoamiseen potentiaalisille uusille asiakkaille. Kun henkilö täyttää verkkosivuillamme tarjouspyynnön yhteydenottolomakkeen, niin käytämme näitä tietoja tarjouksemme tekemiseen ja yhteydenottoon lomakkeella mainitulle henkilölle.

Työnhakijoiden henkilötietorekisteri
Rekisteriä ylläpidetään Rekisterinpitäjän rekrytointitoimia varten. Henkilön täyttäessä verkkosivuillamme työhakemuslomakkeen saamme hänen lähettämän yhteydenottopyynnön ja yhteystiedot mahdollisia rekrytointitoimia varten.

5a.      Rekisterin tietosisältö – Asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisteri sisältää tarjouspyynnön mukana saatuja yhteystietoja kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, käyntiosoite sekä asiakkaan itse mahdollisesti antamia muita tietoja.

5b.     Rekisterin tietosisältö – Työnhakijat

Rekisteri sisältää työnhakijoitten lähettämiä työhakemuksia ja työnhakijan mahdollisesti itse antamia muita henkilötietoja itsestään.

6.      Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas- ja markkinointirekisteri
Rekisteri sisältää vain rekisteröityjen itse itsestään joko suoraan tai julkisten tietolähteiden – kuten verkkosivustojensa – kautta antamia tietoja.

Työnhakijarekisteri
Rekisteri sisältää vain käyttäjän itse itsestään antamia tietoja sekä mahdollisesti rekrytointitoimien aikana käytetyn ulkopuolisen konsultin lähettämiä arvioita työnhakijan luvalla.

7.      Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muuhun kuin henkilöstöhallinnon ja viranomaisilmoitusten tarpeisiin. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asiakkaan tai viranomaisen määräystä.
Muutoin henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.

 

8.      Tietojensuojaus

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai Rekisterinpitäjän lukuun toimivalle palvelun tuottajalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyvät. Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojen suojaamiseksi oikeudettomalta pääsyltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, hävittämiseltä tai muulta oikeudettomalta käsittelyltä. Rekisterinpitäjä edellyttää kaikilta käyttämiltään palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta, asianmukaista tietoturvaa sekä sitoutumista sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisiin vaatimuksiin ja periaatteisiin.

 

9.    Selosteen päivittäminen

Voimme aika ajoin päivittää tätä selostetta johtuen muutoksista lainsäädännössä tai liiketoiminnassamme.

 

Evästeet

Käytämme Palvelussa evästeitä (cookies) Palvelun käytön mahdollistamiseksi ja helpottamiseksi. Eväste on pieni, käyttäjän selaimelle tallennettava tekstitiedosto. Evästeet auttavat meitä parantamaan Palvelun toiminnallisuutta. Voit estää evästeiden käytön selaimesi asetuksista. Huomaathan kuitenkin, että Palvelu ei tällöin enää välttämättä toimi tarkoitetulla tavalla.